Aktualne realizacje


 

 

Strategia dla Fundacji Iskierka - Strategia dla Fundacji Iskierka

Strategia dla Fundacji Iskierka

Z Fundacją Iskierka pracujemy nad strategią rozwoju organizacji na najbliższe lata. Prace obejmują warsztaty strategiczne, działania konsultacyjne oraz przygotowanie dokumentu. Fundacja Iskierka jest organizacją pozarządową działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów -

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów

Na zlecenie Urzędu Gminy Grybów CDS opracuje Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 - 2023 zgodny z wymogami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 pażdziernika 2015 r. Realizacja projektu będzie obejmowała wizję lokalną, badania terenowe, konsultacje społeczne oraz opracowanie ostatecznej wersji dokumentu.

Konsultacje dotyczące funkcjonalności domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich -

Konsultacje dotyczące funkcjonalności domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzimy proces konsultacyjny dotyczący funkcjonalności domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich oraz przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 9. Proces ten będzie obejmował m.in. warsztaty z przedstawicielami środowiska senioralnego, wywiady indywidualne pogłębione oraz badania ankietowe.

Bytom ODnowa - opis

Bytom ODnowa

Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacji (lipiec 2017 - listopad 2018). Na zlecenie Urzędu Miasta w Bytomiu realizujemy projekt "Wdrażanie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi partycypacji społecznej w rewitalizacj", dotyczący fragmentu Śródmieścia Bytomia. Działania te stanowią element projektu pilotażowego "Bytom Odnowa - innowacyjne mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych".

Wniosek aplikacyjny dla Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego -

Wniosek aplikacyjny dla Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego

Dla Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu CDS przygotowuje wniosek aplikacyjny dla projektu pn. "Modernizacja Parku Edukacji Globalnej Wioski Świata położonego w Krakowie przy ul. Tynieckiej i Praskiej".

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 25 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi.

Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń - Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń

Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža i Szkocji: Scotland's Regeneration Forum SURF, realizuje projekt pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

PROMENGO - Program Menadżerowie NGO - PROMENGO - Program Menadżerowie NGO

PROMENGO - Program Menadżerowie NGO

PROMENGO to program wdrażany przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). Trenerzy CDS od 2013 roku i I edycji Programu Menadżerowie NGO odpowiedzialni są przygotowanie i realizację modułu szkoleniowego dotyczącego Planowania strategicznego w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbywa się w formule blended learning i w roku 2018 rozpocznie się jego V edycja.
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl