Aktualności


Zakończyliśmy szkolenie Organizatorów Społecznościowych

Zakończyliśmy szkolenie Organizatorów Społecznościowych

2019-06-24

17-18 czerwca odbyło się drugie, a zarazem ostatnie szkolenie Organizatorów Społecznościowych przed rozpoczęciem inicjatyw

Od dnia rozpoczęcia projektu do chwili zamknięcia II szkolenia w Rzeszowie wizja adaptacji tego brytyjskiego modelu przechodziła wiele przeobrażeń, usprawnień, korekt. Nie jest rzeczą prostą przenieść model funkcjonujący w państwie o zupełnie odmiennym podejściu do zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego czy demokracji. Dzięki intensywnej współpracy zagranicznym partnerem - Community Organisers Ltd. - oraz wsparciu osób i instytucji z Przemyśla i Krosna z sukcesem udało się doprowadzić do realizacji szkolenia przygotowującego do roli Organizatora Społecznościowego, uwzględniającego realia polskie i potrzeby naszych miast.

II szkolenie objęło tematy takie, jak analiza drzewa problemów czy mapowanie interesariuszy. W odróżnieniu od   pierwszego   spotkania  w maju, które dotyczyło słuchania i docierania do mieszkańców, drugi zjazd Organizatorów Społecznościowych skupiał się na konkretnych narzędziach rozpoznawania potrzeb i badania otoczenia.  Jest to działalność trudna, przede wszystkim ze względu na obecność w zróżnicowanym,   nieraz niepewnym środowisku - dlatego  umiejętności strategiczne i analityczne są tu tak samo ważne, jak empatia, zrozumienie czy zdolności   komunikacyjne.   Uczestnicy szkolenia zwiększyli swoją świadomość modelu organizowania społeczności oraz jego znaczenia w uruchamianiu lokalnej aktywności. 

Warsztaty w Rzeszowie wspierał Nick Gardham, CEO Community Organisers Ltd., który od początku projektu aktywnie angażował się w tworzenie polskiego modelu.   Umożliwiło to utrwalenie wiedzy i wskazówek pozyskanych w trakcie niedawnej wizyty studyjnej w Stockport. 

Wkrótce   kolejne etapy wdrażania rozwiązania. Niezwykle ważny będzie początek lata - rozpocznie je spotkanie z instytucjami  i organizacjami z miast, w wyniku którego powstaną instrukcje do utworzenia Indywidualnych Planów Organizatora Społecznego. Będzie to  zarazem deklaracja, jak i przewodnik dla każdego z uczestników projektu na czas przygotowania inicjatyw do końca roku.

 

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]