Aktualności


Inauguracja II etapu

Inauguracja II etapu "Kooperacje 3D"

2019-05-08

Spotkanie rozpoczynające II fazę projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Już 10 maja 2019  roku weźmiemy udział w spotkaniu   rozpoczynającym realizację II fazy projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na  rzecz wsparcia osób i  rodzin”. Odbędzie się w  Katowicach w  dniu 10 maja 2019 roku w  godz. 10.00 – 13.00.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli władz samorządowych oraz  dyrektorów ośrodków pomocy społecznej i  powiatowych centrów pomocy rodzinie, reprezentujących JST biorące udział w  projekcie.

Będzie ono okazją do  prezentacji założeń Modelu, omówienia koncepcji pilotażu oraz  rozpoczęcia współpracy z  animatorami/doradcami partnerstw (Centrum Doradztwa Strategicznego) i  ekspertami, którzy  będą bezpośrednio wspierać Gminy w  realizacji zadań na ich terenie.

 

(na podstawie:   https://rops-katowice.pl/category/aktualnosci-kooperacje-3d/)

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]