Nasz zespół


Ewelina Romuzga

badania i ewaluacje, rewitalizacja, strategie
 

Absolwentka zarządzania w sektorze publicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz socjologii (specjalność e-gospodarka) na Akademii Górniczo–Hutniczej, specjalista ds. badań i analiz. Konsultantka w zakresie opracowania metodologii badań społecznych i marketingowych oraz analiz społeczno-ekonomicznych. Autorka wielu opracowań strategicznych (programów rewitalizacji, strategii branżowych) i ewaluacji. Interesuje się społecznymi aspektami rozwoju miast oraz problematyką społeczności lokalnych. Brała udział m.in. w projektach „Systemowe rozwiązania zwiększające udział w szkoleniach osób o niskim poziomie wykształcenia”; „Działania aktywizujące osoby w trudnej sytuacji na śląskim rynku pracy”, "Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkól i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim".

Cały zespół


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]