Aktualności


Podsumowanie projektu!

Podsumowanie projektu!

2022-06-20

W dniach 13-14 czerwca w Krakowie odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich (dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: 1 615 961,12 zł)

Seminarium zapewniło przestrzeń do wymiany doświadczeń między gminami-uczestnikami projektu po realizacji IPK, w tym prezentacji dobrych praktyk i inspiracji na przyszłość z zakresu pogłębionych konsultacji społecznych we wczesnych fazach planowania przestrzennego. Pierwszego dnia seminarium uczestnicy:

  • poznali zbiorcze wnioski z prowadzonych analiz, co stanowiło punkt wyjścia do dyskusji o wyzwaniach/trudnościach podczas realizacji IPK oraz do oceny wsparcia otrzymanego w ramach projektu
  • podzielili się swoimi refleksjami i radami (sesja wymiany doświadczeń pod kątem dobrych praktyk)
  • dokonali analizy i oceny wykorzystanych technik konsultacyjnych w ramach prowadzonych procesów planistycznych (mocne strony/trudności, efektywność, dostępność dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami).

Z kolei drugi dzień seminarium pozwolił na:

  • wymianę doświadczeń pod kątem analizy wpływu zastosowanych metod na efekty prac planistycznych
  • przeprowadzenie podsumowania dotyczącego korzyści z udziału w projekcie (perspektywa osobista, perspektywa miasta/gminy)
  • dyskusję na temat roli konsultacji w kontekście wprowadzonych i planowanych zmian dotyczących dokumentów planistycznych oraz strategicznych (model struktury funkcjonalno-przestrzennej – nowy element Strategii Rozwoju, Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw),
  • zebranie wniosków i rekomendacji dotyczących realizacji podobnych projektów w przyszłości.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i podzielenie się cennymi doświadczeniami!  

W najbliższych miesiącach będziemy realizować ostatnie działania w ramach projektu – przed nami opracowanie skryptu poseminaryjnego oraz raportu końcowego z autoanalizy zawierającego wnioski i rekomendacje.

wszystkie aktualności


Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]