Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu

 

m595_naglowek_logotypyHA_duze.png

 

Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych zwykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!"

 

 

 

POŻEGNANIE EWY TYBURCZYK

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że liderka środowiska senioralnego w Bytomiu, a jednocześnie prowadzonego przez nas projektu Halo Aktywni 60+ w tym mieście - Ewa Tyburczyk odeszła od nas.
 
Ewę poznaliśmy w lipcu 2017 roku. Na Rynku w Bytomiu w towarzystwie dwóch innych organizacji, prezentowaliśmy nasze - Centrum Doradztwa Strategicznego, podejście do budowania aktywności mieszkańców śródmieścia Bytomia. Mieliśmy mapy lotnicze pokazujący z góry teren, na którym mieliśmy pracować, kwestionariusze z pytaniami dla mieszkańców oraz flipchart, na którym zapisywaliśmy opinie mieszkańców. Sporo osób przewijało się przez nasz namiot, interesowało się pomysłami lub tylko oglądało mapy. W pewnym momencie, do naszego stanowiska wkroczyła dystyngowana dama, która w sposób nie znoszący sprzeciwu acz nadzwyczaj elegancki przejęła filpchart i pisaki i już sama prowadziła rozmowę z coraz liczniej gromadzącymi się mieszkańcami. Zrozumieliśmy, ze to urodzona przywódczyni, świetna mówczyni i wulkan energii. Na odchodnym zostawiła nam numer swojego telefonu i obiecała wsparcie w naszych poczynaniami w śródmieściu Bytomia.
 
Podczas Bytomskiej Senioriady w 2018 roku, kiedy Ewa otrzymywała tytuł Seniorki Roku 2017 umawialiśmy się z nią na nowy Bytomski Projekt Halo Aktywni 60+, wiedzieliśmy ze będzie znakomitą liderką i organizatorką tego innowacyjnego pomysłu w Bytomiu.
 
Gdy na początku roku 2019 spotkaliśmy się na lotnisku w Warszawie, w drodze do Rygi, aby podpatrzeć działający tam senioralny telefon na przywitanie powiedziała nam, że bardzo się cieszy, że projekt ruszył i że taki telefon w Bytomiu jest bardzo potrzebny.
 
Przez ostanie dwa lata dzielnie organizowała Bytomską grupę aktywnych seniorów przygotowujących się odo obsługi telefonu - motywowała innych seniorów do spotkań, warsztatów przygotowujących badania potrzeb seniorów w Bytomiu (sama w nich także uczestniczyła). Umawialiśmy się na wspólne wystąpienie prezentujące wynik badań. Niestety w ostatnich miesiącach pojawiła się choroba , która nie pozwoliła Ewie już tak aktywnie działać jakby chciała. Ale do ostatnich dni pomagała nam telefonicznie, motywując innych do pracy. Będzie nam jej bardzo brakowało. Będzie jej brakowało mieszkańcom Bytomia. Szkoda że nie doczekała oficjalnego otwarcia telefonu. Szkoda że nie zdążyła odebrać pierwszego telefonu i powiedzieć Dzień dobry, Bytomski Telefon Seniora przy telefonie Ewa, w czym mogę pomóc… Wierzymy jednak, że będzie z nami cały czas i będzie doglądać to co z nami rozpoczęła.
 
Do usłyszenia Ewo.
 
 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------     DODATKOWA   REKRUTACJA DO PROJEKTU   --------------------------------------------------------------------------

  

W DNIACH  10 czerwca do 30 sierpnia  2020   TRWAć będzie dodatkowa REKRUTACJA DO PROJEKTU HALO AKTYWNI 60+. JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM OBSŁUGUJĄCYCM SENIORALNE CENTRUM TELEFONICZNE w mieście Bytom, Rybnik  lub Wałbrzych ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.  

 

 

W projekcie weźmie udział minimum 90 osób.  W przypadku większej niż wymagana liczba  osób, przewidziano rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w  mieście zamieszaniania (tj. Bytomiu, Rybniku i Wałbrzychu) lub telefonicznie).   

 

1.     Kandydat, ubiegając się o udział w projekcie, zobowiązany jest do wypełnienia formularza rekrutacyjnego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu) a następnie wysyła skan podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną na adres: halo@cds.krakow.pl

Oryginał formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami należy również w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania skanu wniosku drogą elektroniczną przesłać drogą pocztową na adres biura rekrutacji: 

CENTRUM DORADZTWA STRATEGICZNEGO S.C. D. BIEŃKOWSKA, C. ULASIŃSKI, J. SZYMAŃSKA, M. WIDUCH 

30-103 KRAKÓW, UL. WŁÓCZKÓW 22/3 

 

2.     Kandydaci, którzy nie mają możliwości przesłania elektronicznej wersji formularza, mogą przesłać oryginały pocztą po uprzednim telefonicznym uprzedzeniu Lidera projektu o takim fakcie – numer kontaktowy 12 623 77 40.

 

 

 

JAKIE SĄ WARUNKI UDZIAŁU W REKRUTACJI?

 

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 

REGULAMIN

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Halo AKtywni 60+_czerwiec

ZAŁÄ„CZNIKI:

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 WAÅ»NE: W trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu Halo Aktywni 60+ innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu Let us be active, którymi są osoby w wieku 60+ I ze względu na nadzwyczająną sytuację związaną z koronawirusem, najbliższe działania w PROJEKCIE W marcu zostają odwołane. Informację o kolejnych terminach wkrótce. 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------     REKRUTACJA ZAKOŃCZONA ----------------------------------------------------------------------------     

Szanowni Państwo, rekrutacja do projektu została zakończona. 

 

Zrekrutowano: 

47 osób w Wałbrzychu,

25 osób w Bytomiu,

38 osób w Rybniku.

----------------------------------------------------------------------------     REKRUTACJA   ----------------------------------------------------------------------------

 30 marca 2020 roku ruszają senioralne centra telefoniczne w miastach Bytom, Rybnik, Wałbrzych. 

 

W dniach 10 - 28 lutego 2020 trwa rekrutacja do projektu HALO AKTYWNI 60+. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem obsługującycm senioralne centrum telefoniczne zgłoś się do nas.  

 

 

Wybranych zostanie   po   30 osób  - w każdym z miast. W przypadku większej niż wymagana liczba  osób, przewidziano rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Bytomiu, Rybniku i Wałbrzychu. 

 

1.     Kandydat, ubiegając się o udział w projekcie, zobowiązany jest do wypełnienia formularza rekrutacyjnego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego regulaminu) a następnie wysyła skan podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną na adres: halo@cds.krakow.pl

Oryginał formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami należy również w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania skanu wniosku drogą elektroniczną przesłać drogą pocztową na adres biura rekrutacji: 

CENTRUM DORADZTWA STRATEGICZNEGO S.C. D. BIEŃKOWSKA, C. ULASIŃSKI, J. SZYMAŃSKA, M. WIDUCH 

30-103 KRAKÓW, UL. WŁÓCZKÓW 22/3 

 

2.     Kandydaci, którzy nie mają możliwości przesłania elektronicznej wersji formularza, mogą przesłać oryginały pocztą po uprzednim telefonicznym uprzedzeniu Lidera projektu o takim fakcie – numer kontaktowy 12 623 77 40 lub złożyć oryginały w trakcie spotkania w miastach:

a.     w dniu 26 lutego 2020 roku (środa). Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Rybnika, sala 108 w godzinach 12.00 – 14.00.

b.     w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek). Spotkanie odbędzie się przy ul. Grota Roweckiego 3/8 w Wałbrzychu w godzinach 12.00 – 14.00.

c.      w dniu 28 lutego 2020 roku (piątek). Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu sala 200, w godzinach 12.00 – 14.00.

 

 

 

JAKIE SÄ„ WARUNKI UDZIAŁU W REKRUTACJI?

 

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 

REGULAMIN

 Regulamin rekrutacji - aktualny

Paragraf 6 pkt 5. 

Było: "Miejsce zamieszkania na terenie miasta objętego projektem"

Jest: "Miejsce zamieszkania na terenie miasta objętego projektem, bądź działanie na tym terenie"

 

ZAŁÄ„CZNIKI:

 

 

 

 Plakaty:

 Halo - rekrutacja Bytom_PLAKAT.png Halo - rekrutacja Rybnik_PLAKAT.png Halo - rekrutacja Walbrzych_PLAKAT.png

 

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch wraz Riga City Welfare, Department of Welfare,  realizuje projekt pn. „Halo Aktywni 60+ - innowacyjne formy włączenia społecznego osób starszych z wykorzystaniem doświadczeń programu "Let us be active!"Projekt  jest wdrażany we współpracy z trzema ośrodkami miejskimi – Bytomiem, Wałbrzychem oraz Rybnikiem.

CEL PROJEKTU

Cel główny projektu to stworzenie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, rozwiązania uruchamiania nowatorskich form aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 60+ w oparciu o doświadczenia krajów regionu bałtyckiego.

Cel zostanie osiągnięty do 30.04.2021 r.

Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Łotwa), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie informacji pomiędzy liderem projektu, przedstawicielami miast objętych projektem (Bytom, Rybnik, Wałbrzych) oraz partnerem zagranicznym (Riga City Council (Welfare Department) - RCC).

 

Zaadoptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu wzmacniania aktywności społecznej osób starszych oraz walki z ich osamotnieniem i wykluczeniem społecznym w oparciu o ideę wolontariatu i działania befriendingowe (służące rozwijaniu znajomości, relacji i kontaktów społecznych). Rozwiązanie pozwoli na przygotowanie, uruchomienie i zarządzanie senioralnym call centre (obsługiwanym przez seniorów-wolontariuszy), które pełnić będzie funkcje:

-       informacyjną: co/gdzie/jak dla seniora w kulturze, usługach społecznych, zdrowotnych programach profilaktycznych itp.

-       aktywizującą: upowszechnianie informacji nt. możliwości zaangażowania się w wolontariat (instytucji do których można się zwrócić, aktualne oferty wolontariatu dla seniorów).

-       befriendingową (przeciwdziałanie osamotnieniu): kojarzenie seniorów szukających towarzyszy rozmowy, aktywności lub po prostu możliwość porozmawiania

-       badawczą: pozyskiwanie opinii seniorów w obszarze polityk publicznych (ocena jakości usług, sondowanie nowych rozwiązań itp.).

 

 

Grupę docelową projektu stanowią:

1. instytucje użytkowników: JST oraz podmioty ekonomii społecznej, które będą wdrażać rozwiązanie, zapewniając warunki dla aktywizacji osób starszych;

2. uczestnicy projektu: mieszkańcy Bytomia, Rybnika i Wałbrzycha w wieku pow. 60 lat, związani z ob. rewitalizacji, przygotowani do działalności w Call Centre;

3. pośrednio: mieszkańcy miast, w szczególności ob. rewitalizacji zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający z usług Call Centre. 

 

DZIAŁANIA   ZAPLANOWANE W PROJEKCIE

Etap 1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Etap 2. Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu.

Etap 3. Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego.

Etap 4. Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy.

Etap 5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki.

Etap 6. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania.

 

Realizowane zadania:

1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym.

2. Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu.

3. Analiza efektów testowanego rozwiązania.

4. Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu.

5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki.

6. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika.

 

 

Kluczowe rezultaty projektu:

-       Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym wraz ze źródłem pomiaru wskaźnika – podpisane Zarządzenia (3 instytucje)

-       Liczba funkcjonujących senioralnych call Centre (3 szt.)

-       Liczba usług udzielonych w ramach senioralnych call Centre (750 szt.) 

 

REALIZATORZY PROJEKTU

Realizatorem projektu jest:

-        Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – lider projektu;

-Riga City Council (Department of Welfare) - RCC        - partner zagraniczny.

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa, głównie dla instytucji publicznych. Na rynku polskim funkcjonuje od 2000 roku, choć część z zespołu, już wcześniej, w ramach innych organizacji, działała w obszarze doradztwa i szkoleń.

Centrum Doradztwa Strategicznego realizuje działania przede wszystkim w poniższych obszarach:

Strona internetowa: www.cds.krakow.pl 

 

 

Riga City Council (Department of Welfare) - RCC

 

Dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu wdrażania nowych rozwiązań aktywizujących seniorów (senioralne call centre i befriending), które stanowią podstawę realizacji projektu. RCC było partnerem w realizacji projektu "Let us be active (..)" prowadzonego w latach 2013- 2015 we współpracy z Baltic Region Healthy Cities Association lider proj.) oraz miastami Turku (Finlandia) i Parnu (Estonia).

RCC posiada doświadczenia w zakresie tworzenia i wdrażania programów oraz polityk miejskich dotyczących m.in. starzenia się

populacji/polityki senioralnej, polityki prozdrowotnej czy inicjowania i prowadzenia działań w oparciu o wolontariat.

 

Strona internetowa:  https://eurohealthnet.eu/member/riga-city-council-department-welfare


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA:

 

Temat: Zapoznanie się z doświadczeniami wdrażania projektu „Let us be active” w Rydze, w tym z działaniem senioralnego Call Centre przez zespół projektowy oraz przedstawicieli instytucji użytkowników z Bytomia, Rybnika i Wałbrzycha.

Termin: 18-22 luty 2019

 

PROGRAM

Poniedziałek, 18 luty 2019 

Przylot do Rygi 

 

Wtorek, 19 luty 2019

09:00

Rejestracja, kawa, Fireplace room, parter, RCC

09:10 -

09:30

Spotkanie otwierające

Aija Vecenāne, Welfare department, Riga City Council

Ewelina Romuzga, CDS

09:30  - 10:20

Przegląd oferty i rozwiązań dla seniorów w Rydze

Edgars Kainaizis, Social services for adults, Welfare department, RCC

10:20 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 - 11:30

Projekt ESF “For Better Health!”  - aktywizacja seniorów w Rydze

Ilona Segliņa, Riga City Council

11: 30 – 12:00

Prezentacja polskich miast

 

12:00 –

13:00

 

Lunch

 

13:00 – 13:20

Zwiedzanie Urzędu Miejskiego w Rydze

14:00 – 16:00

Wizyta w Call Centre dla Seniorów oraz dziennego centrum pobytu „Ridzene”

Vidrižu iela 1c, Riga (przejazd transportem publicznym)

 Środa, 20 Luty 2019

09:00

Rejestracja, kawa, pokój 511, 5th piętro, RCC

09:10 – 10:00

Przedstawienie Senioralnego Call Centre realizowanego w ramach projektu “Let us be active!” – najważniejsze informacje ze strony realizatorów projektu

Aija Vecenāne, RCC

10:00 – 10:15

Realizacja Call Centre dla Seniorów – prezentacja

Gunta Purvēna, RCC

10:15 – 10:30

 

Przerwa kawowa

10:30 – 12:00

Spotkanie z seniorami - walontariuszami

Blok – pytania - odpowiedzi

12:00 – 13:00

Lunch

13:00

Wyjazd do Dziennego Centrum Pobytu “Abelzieds” (przejazd transportem publicznym)

Dzirciema iela 24

13:30 – 16:00

Wizyta w Dziennym Domu Pobytu dla Seniorów “Abelzieds”

Katrīna Strode, Head of the Day Centre

 Czwartek, 21 Luty 2019

09:00

Rejestracja,kawa, Fireplace room, ground floor, RCC

09:10 -09:50

“NGO House” – aktywności dla seniorów

Zinta Gugāne, Education, Culture and Sports department, RCC

09:50 – 10:20

Riga Active Seniors Alliance - promocja aktywnego stylu życia dla seniorów

Terēzija Mackare, Chair of the Board

10:20 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 10:40

Krótki film o projekcie about “Let us be active!  project

10:40 – 11:20

Prezentcja projektu “Let us be active!”

Aija Vecenāne, RCC

11:20 – 12:00

Pytania i odpowiedzi

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 15:00

Spotkanie podsumowujące (podsumowanie najważniejszych informacji o call centre, co dalej w projekcie)

Aija Vecenāne, RCC

Ewelina Romuzga, CDS

15:00 – 16:00

Wycieczka po centrum Rygi (po polsku) – Stefanija Zagorska 

 

Piątek, 22 luty 2019 

Powrót do Polski.

 


Temat: Dyskusja z seniorami, przedstawicielami miasta oraz NGO o potrzebach seniorów oraz oczekiwaniach i obawach związanych z wdrożeniem projektu senioralnego call centre.

Termin: 11 - 13 marzec 2019

 

11 marzec 2019 - wizyta w Wałbrzychu 

godzina 10.00 - 14.00 

Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki

ul. Piotra Wysockiego 29

 

 plakat_halo_walbrzych.jpg

12 marzec 2019 - wizyta w Rybniku 

godzina 10.00 - 14.00  

Urząd Miasta Rybnikua

ul. B. Chrobrego 2 

sala 264

 

 1.jpg

13 marzec 2019 - wizyta w Bytomiu 

godzina 12.00 - 14.00

Urząd Miasta Bytomia

ul. Parkowa 2

m_plakat_halo_bytom.jpg 

 

 

Wizja lokalna w miastach objętych wsparciem w projekcie:


Temat: Wizja lokalna na obszarach rewitalizacji Bytomia, Rybika oraz Wałbrzycha, w tym dyskusja nt. funkcjonowania    i możliwych kierunków rozwoju modelu senioralnego call centre w tych miastach.

Miasta goszczące: Bytom, Rybnik, Wałbrzych,

Termin:  

1.04.2019 - Wizyta w Bytomiu

2.04.2019 - Wizyta w Rybniku

3.04.2019 - Wizyta w Walbrzychu

 

Wspólne warsztaty z partenerm ponadnarodowym i miastami

Temat:  dyskusja nt. szczegółowych założeń modelu senioralnego call centre i jego wdrażania w polskich miastach oparta o wnioski i sugestie partnera zagranicznego z wizji lokalnych i spotkań w Bytomiu, Rybniku oraz Wałbrzychu.

Termin:   4 kwietnia - Kraków

godzina 9.00 - 16.00

Hotel Batory 

ul. Sołtyka 19,

31-529 Kraków

 

I spotkania: zapoznanie uczestników z proponowanym rozwiązaniem, zebranie kwestii ważnych do testowania, wątpliwości, wariantów wdrożeniowych.

I spotkanie w ramach senioralncyh badań w działaniu w mieście Rybnik -  30.05.2019, godz. 10.00 - 14.00 - Urząd Miasta Rybnika, ul. b. Chrobrego 2, s.264

I spotkanie w ramach senioralncyh badań w działaniu w mieście Wałbrzych -  28.05.2019, godz. 10.00 - 14.00 -  Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki , ul. P. Wysockiego 29 (sala multimedialna)

I spotkanie w ramach senioralncyh badań w działaniu w mieście Bytom  - 27.05.2019, godz. 10.00 - 14.00 - Biblioteka Miejska w Bytomiu, pl. Jana Sobieskiego   3, sala wykładowa

 

II spotkania:metodyka prowadzenia badań, przygotowanie do przeprowadzenia badań.

II spotkanie w ramach senioralncyh badań w działaniu w mieście Rybnik  - 13.06.2019 , godz. 10.00 - 14.00 - Urząd Miasta Rybnika, ul. b. Chrobrego 2, s.264

II spotkanie w ramach senioralnyych badań w działaniu w mieście Wałbrzych -  11.06.2019, godz. 10.00 - 14.00 -  Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki , ul. P. Wysockiego 29 (sala multimedialna)

II spotkanie w ramach senioralncyh badań w działaniu w mieście Bytom  - 10.06.2019, godz. 10.00 - 14.00  - Biblioteka Miejska w Bytomiu, pl. Jana Sobieskiego   3, sala wykładowa

 

III spotkania: podsumowanie wyników badań, interpretacja wyników, dyskusja nt. wniosków oraz rekomendacji dotyczącej rozwiązania. 

III spotkanie w ramach senioralncyh badań w działaniu w mieście Rybnik -  18.07.2019, godz. 10.00 - 14.00 - Urząd Miasta Rybnika, ul. b. Chrobrego 2, s.264

III spotkanie w ramach senioralncyh badań w działaniu w mieście Wałbrzych  - 16.07.2019,  godz. 10.00 - 14.00 -  Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki , ul. P. Wysockiego 29 (sala multimedialna)

III spotkanie w ramach senioralncyh badań w działaniu w mieście Bytom  - 1.07.2019, godz. 10.00 - 14.00  - Biblioteka Miejska w Bytomiu, pl. Jana Sobieskiego   3, sala wykładowa

 

RAPORTY Z WNIOSKAMI DOTYCZACYMI POTRZEB ORAZ PROBLEMÓW SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH: 

 

RAPORT BYTOM: http://projekty.filas.pl/cds/files/Raport_Bytom_ostateczny.pdf 

RAPORT RYBNIK: http://projekty.filas.pl/cds/files/Raport_Rybnik_ostateczny.pdf

RAPORT WAŁBRZYCH: http://projekty.filas.pl/cds/files/Raport_Wałbrzych_ostateczny.pdf 

 

 

 

Od 30 września - 25 października - testowanie senioralnego centrum telefocznicznego w Bytomiu, Rybniku i Wałbrzychu. 

 

 

Wałbrzych, 21.11.2019, Hotel Maria (Wrocławska 134B,), mala sala, godziny 10.00-12.00

Rybnik, 26.11.2019, UM Rybnika (ul. Chrobrego 2), sala 264, godziny 13.00 - 15.00

Bytom, 28.11.2019, CKU BYTOM (ul. Powstańców Śląskich 10), sala wykładowa, godziny 10.00 - 12.00

 

 

 RAPORT Z TESTOWANIA SENIORALNEGO CENTRUM TELEFONICZNEGO  

MODEL TWORZENIA SENIORALNEGO CENTRUM TELEFONICZNEGO, w tym opis idei i procedury uruchamiania senioralnego centrum telefoniczego na zasadzie krok po kroku, w tym standardów i procedur świadczenia usług w ramach call centre wraz z narzędziem diagnozowania potrzeb seniorów w obszarze aktywnosci i wolonatriatu, programem szkoleniowym z zakresu obsługi i prowadzenia centrum telefonicznego, w tym usług befriendingowych, programem warsztatów dla JST i PES zainteresowanych wdrożeniem senioralnego centrum telefonicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 31 października 2021 roku projekt zakończył się. 

 

 

 Produkty projektu:

MODEL 

 PODRĘCZNIK 

 

 

 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]