Rekrutacja

 

Nabór uzupełniający
od 3 lutego do 8 marca 2020

 

UWAGA: Wymagana Znajomość języka angielskiego!

 

Aktualizacja regulaminu

W załączniku znajduje się zmiana regulaminu rekrutacji z dnia 27 stycznia 2020:

 

Informacje o rekrutacji

Rekrutacja do projektu będzie realizowana w IV naborach. Harmonogram naborów:

I nabór  - 18.06.2017 – 18.08.2017 r.

II nabór – 02.01.2018 – 15.02.2018 r.

III nabór –  o charakterze uzupełniającym: 30.07.2019 - 28.08.2019 r. -  rekrutacja została  zamknięta bez wyboru uczestników

IV nabór - o charakterze uzupełniającym: 03.02.2020 -  08.03.2020 r. 
 

infografika na strone.png 

Kandydat, ubiegając się o przystąpienie do udziału w projekcie, wypełnia formularz rekrutacyjny (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) wraz z załącznikami (załączniki od 2 do 3 do regulaminu), a następnie wysyła drogą elektroniczną skan podpisanego formularza wraz załącznikami. Skan wniosku należy przesłać na adres mailowy:

rekrutacja@cds.krakow.pl

a oryginał drogą pocztową do biura rekrutacji pod adres:

30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3,

w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania skanu wniosku drogą elektroniczną.

 

Formularz rekrutacji wraz z załącznikami oraz szczegółowy harmonogram dostępne będą na stronach internetowych partnerów projektu:www.britishcouncil.pl    i   www.cds.krakow.pl.

 

Rekrutacja uczestników do projektu realizowana jest przez Partnera Projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22.

 

Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w IV turze rekrutacji:

 

Wyniki rekrutacji

Lista zakwalifikowanych uczestników (wg kolejności alfabetycznej):

 Wyniki naboru II  Wyniki naboru I

Lista rezerwowa uczestników (wg liczby uzyskanych punktów i daty zgłoszenia):

Lista rezerwowa naboru II

W razie rezygnacji z udziału w projekcie zakwalifikowanych osób, będziemy na bieżąco powiadamiać o możliwości dołączenia z listy rezerwowej - począwszy od najniższego numeru na liście (od 1 osoby na liście).

 

 

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]