Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space

 activate_UE.JPG

Informacje o projekcie

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža i Szkocji: Scotland's Regeneration Forum SURF, realizuje projekt pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne

Projekt koncentruje się na zagadnieniu ożywiania centralnych przestrzeni miejskich/gminnych i kierowany jest do przedstawicieli miejscowości, które borykają się z problemem zamierania życia i aktywności społecznej w centralnych przestrzeniach publicznych kluczowych dla danej miejscowości.

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji i Szkocji. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu wizyty w formule job shadowingu (obserwacji uczestniczącej) u jednego z partnerów zagranicznych.

Partnerzy, u których realizowana będzie mobilność, posiadają szerokie doświadczenie zarówno z zakresu kreowania i wdrażania polityk publicznych, jak i szereg wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze ożywiania przestrzeni publicznych.

Projekt zakłada udział 210 przedstawicieli spośród 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych.

 

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt skierowany jest do przedstawicieli 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych, pochodzących z poniższych rodzajów instytucji:

 

 

Warunki udziału

Aby wziąć udział w projekcie trzeba ponadto spełniać łącznie następujące warunki:

• w przypadku JST lub instytucji jej podlegającej – zatrudnienie w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; w przypadku pozostałych instytucji - formalnie związanie z daną instytucją

• co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych;

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub oświadczeniem o jego posiadaniu;

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Oznacza to że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją wizyty i jego pobytem. Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie i opiekę na miejscu.

 

Kontakt:

 

Katarzyna Gembal

e-mail: rekrutacja@cds.krakow.pl

tel.: 12 623 77 40 wew. 30

 

Wartość projektu: 1 562 028 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 515 167,16 PLN

 

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]