Uwolnij swój potencjał " uruchom przestrzeń. Unlock your potential " activate space

 activate_UE.JPG

INFORMUJEMY, Å»E W ZWIÄ„ZKU Z TRWAJÄ„CÄ„ W EUROPIE PANDEMIÄ„ COVID-19, KTÓRA UNIEMOÅ»LIWIA REALIZACJĘ, JAK I ZAPLANOWANIE DALSZYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE W DNIU 29.04.2020 R. PRZEZ LIDERA PROJEKTU FUNDACJĘ BRITISH COUNCIL ZOSTAŁA PODJĘTA DECYZJA O ZAMKNIĘCIU PROJEKTUUWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ - URUCHOM PRZESTRZEŃ. UNLOCK YOUR POTENTIAL – ACTIVATE SPACE”. PLANOWANE WIZYTY STUDYJNE DO WŁOCH I CHORWACJI ZOSTAJÄ„ TYM SAMYM ODWOŁANE.

 

Informacje o projekcie

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža, Szkocji: Scotland's Regeneration Forum SURF oraz Włoch: INTBAU ITALIA, realizuje projekt pn. Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential  activate space.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

Projekt koncentruje się na zagadnieniu ożywiania centralnych przestrzeni miejskich/gminnych i kierowany jest do przedstawicieli miejscowości, które borykają się z problemem zamierania życia i aktywności społecznej w centralnych przestrzeniach publicznych kluczowych dla danej miejscowości.

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji, Szkocji lub Włoch. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu wizyty w formule job shadowingu (obserwacji uczestniczącej) u jednego z partnerów zagranicznych.

Partnerzy, u których realizowana będzie mobilność, posiadają szerokie doświadczenie zarówno z zakresu kreowania i wdrażania polityk publicznych, jak i szereg wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze ożywiania przestrzeni publicznych. Projekt zakłada udział 210 przedstawicieli spośród 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych.

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt skierowany jest do przedstawicieli 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych, pochodzących z poniższych rodzajów instytucji:

 infografika na strone.png

Warunki udziału

Aby wziąć udział w projekcie trzeba ponadto spełniać łącznie następujące warunki:

• w przypadku JST lub instytucji jej podlegającej – zatrudnienie w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; w przypadku pozostałych instytucji - formalnie związanie z daną instytucją

• co najmniej 2 letnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań publicznych;

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub oświadczeniem o jego posiadaniu;

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Oznacza to że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów związanych z organizacją wizyty i jego pobytem. Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie i opiekę na miejscu.

 

Kontakt:

 

Katarzyna Gembal

e-mail: rekrutacja@cds.krakow.pl

tel.: 12 623 77 40 wew. 30

 

Wartość projektu:  1 562 028 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 515 167,16 PLN

 

 

 
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch

ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków

tel: +48 12 623 77 40

e-mail: cds@cds.krakow.pl

© Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3 tel./fax: +48 12 623 77 40 e-mail: cds@cds.krakow.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, żeby dowiedzieć się więcej. [Zamknij]